• Mijn account
  • (X)Inloggen

   Ik ben al klant bij JD International

   Voer je e-mailadres en wachtwoord hier in om in te loggen op de website:

   Wachtwoord vergeten?

   Nog geen klant bij JD International?

   • Eerdere bestellingen bekijken
   • Automatisch verstuurgegevens ophalen
   • Track je bestelling
   Nieuw bij JD International
Je bent hier:

IP-codering

IP-code

De IP-codering (International Protection Rating, ook soms Ingress Protection) op elektrische apparaten is een aanduiding voor de mate van beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in "vijandige omgevingen" en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker.

De IP-aanduiding is internationaal genormaliseerd in de norm IEC 60529. De IP-aanduiding heeft twee cijfers: het eerste geeft de beschermingsgraad tegen aanraken en indringen van voorwerpen, het tweede de beschermingsgraad tegen vocht.

Voorbeeld: een apparaat met de aanduiding IP 54 is een stofbestendig en plensdicht toestel.

Er ligt, al jaren, een voorstel voor een 3e kencijfer; "mechanische bestendigheid". Naast de bescherming van materieel tegen voorwerpen, stof en water is het in bepaalde omstandigheden ook van belang dat materieel beschermd is tegen mechanische krachten (stootenergie). Om de bestendigheid tegen stootenergie aan te geven is er een voorstel voor een 3e cijfer. Dit cijfer is nog niet genormaliseerd, wel wordt het in een aantal landen zoals Frankrijk gebruikt.

Inhoud

 • 1 Beschermingsgraad tegen aanraking en binnendringende voorwerpen
 • 2 Beschermingsgraad tegen vocht
 • 3 Beschermingsgraad tegen mechanische krachten
 • 4 Aanvullende letters
 • 5 Referenties

Beschermingsgraad tegen aanraking en binnendringende voorwerpen [bewerken]

Op de plaats van de x kan het tweede cijfer gedacht worden, ook kan met de 'x' bedoeld worden dat de bescherming tegen vocht niet van belang is.

Eerste cijfer
IP Bescherming tegen: Betekenis
0x Geen bescherming
1x Grote voorwerpen Bescherming tegen toevallige, oppervlakkige aanraking met de hand. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 50 mm
2x Middelgrote voorwerpen Bescherming tegen aanraking met de vinger. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm
3x Kleine voorwerpen Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Aanraakveilig enkel voor meetapparaten. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 2,5 mm
4x Spitse voorwerpen Bescherming tegen aanraking met een werktuig. Beschermd tegen aanraking met een draad. Beschermd tegen indringen van vaste voorwerpen groter dan 1 mm
5x Stofbescherming Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Geen volledige bescherming tegen stofmaar wel voldoende om de goede werking niet te hinderen.
6x Stofvrij Aanrakingsveilig doordat de behuizing geheel dicht is. Volledige bescherming tegen stof.

Beschermingsgraad tegen vocht

Ter informatie zijn de vergelijkbare Japanse Industriële Standaard (JIS) en IEC benamingen opgenomen. Op de plaats van de x moet het eerste cijfer gedacht worden.

Tweede cijfer
IP JIS IEC Klasse Betekenis
0 JIS 0 IP-x0 Geen Geen bescherming
1 JIS 1 IP-x1 Drupdicht Type I Geen schade indien onderhevig aan verticale druppels
2 JIS 2 IP-x2 Drupdicht Type II Geen schade indien druppels vallend onder een hoek van 15°
3 JIS 3 IP-x3 Spatdicht Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder een hoek -60° tot 60°
4 JIS 4 IP-x4 Plensdicht Geen schade indien besproeid (10 l/min) onder eender welke hoek
5 JIS 5 IP-x5 Sproeidicht Geen schade indien bespoten (12,5 l/min) onder eender welke hoek
6 JIS 6 IP-x6 Waterbestendig Geen water indringing indien bespoten (100 l/min) onder eender welke hoek
7 JIS 7 IP-x7 Dompeldicht Geen water indringing indien ondergedompeld (30 min op 1 m)
8 JIS 8 IP-x8 Waterdicht Blijft bruikbaar onder water onder opgegeven omstandigheden
9 JIS 9 IP-x9 Vochtigdicht Blijft bruikbaar bij een vochtigheidsgraad van meer dan 90% of besproeien onder hoge druk

Beschermingsgraad tegen mechanische krachten

Derde cijfer
IP IP Stootenergie in Joule
0 IP-xx0 Geen
1 IP-xx1 0,225
2 IP-xx2 0,375
3 IP-xx3 0,500
4 IP-xx4
5 IP-xx5 2,000
6 IP-xx6
7 IP-xx7 6,000
8 IP-xx8
9 IP-xx9 10,000

NB.: Op de plaats van de x moeten de andere cijfers gedacht worden.

Aanvullende letters

Deze standaard biedt ook aanvullende letters om aan te geven welke bescherming wordt geboden tegen aanraking van gevaarlijke delen door personen:

Letter Bescherming tegen aanraking door:
A Rug van de hand
B Vinger
C Gereedschap
D Draad

De volgende letters kunnen aanvullende informatie geven over de bescherming van het apparaat:

Letter Betekenis
H Hoogspanningsapparaat
M Apparaat beweegt tijdens de vochttest
S Apparaat beweegt niet tijdens de vochttest
W Weerscondities

Referenties

 • IEC 60529:2001 (ed. 2.1) - Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)